http://sunflower.waw.pl/dekoracja-kosciola-w-bieli/ https://napamiatke.pl/

Przedstawicielom każdego kraju przypisuje się zbiór rozmaitych cech. Często uznajemy je za stereotypowe, warto jednak wiedzieć, że niejednokrotnie charakterystyka mieszkańców poszczególnych państw poparta jest szczegółowymi badaniami socjologicznymi. Nasze wątpliwości wynikają zwykle z faktu, że nie wierzymy uogólnieniom.

Pomimo to można jednak zauważyć, że pewne tendencje w jednym kraju są silniejsze niż w innych. Odnosi się to między innymi do mobilności ludności. Jest to nic innego, jak skłonność ludzi zamieszkujących dane państwo do migrowania.

Polakom prawdopodobnie trudno to sobie wyobrazić, ale w niektórych krajach decyzję o przeprowadzce podejmuje się całkiem łatwo i. nawet kilka razy w życiu. Obecnie krajem, którego mieszkańcy wykazują największą mobilność są Stany Zjednoczone.

Tymczasem w naszym kraju jest to krok, na który decydujemy się raczej niechętnie i w większości przypadków tylko w razie konieczności. Duża mobilność często kojarzy nam się z emigracją i postrzegana jest jako niezbyt korzystne zjawisko. Nic bardziej mylnego.

Wysoka mobilność ludności powoduje, że różnice społeczne oraz ekonomiczne w poszczególnych regionach ulegają zmniejszeniu. Co więcej, przyczynia się też do zmniejszenia bezrobocia.