Im silniejsze jest społeczeństwo, tym łatwiej jest mu na rynku międzynarodowym. Tym łatwiej jest mu wywalczyć dla siebie najlepszą pozycję, tym bardziej słychać je na forum ogólnoświatowym. To też oznacza, że trzeba dążyć do tego, aby społeczeństwa były jak najsilniejsze, aby ludzie cały czas bardziej widzieli to, co ich łączy, a nie to co ich dzieli. Dlatego też, cały czas trzeba nie tylko szukać tych wspólnych wartości, ale przede wszystkim o nich przypominać, na nie wskazywać, tak aby nie zostały one przysłonięte przez to, co je dzieli.

Wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie

Zazwyczaj jest tak, że te wspólne wartości znane są od wielu pokoleń. Po prostu przechodzą one z rodziców na dzieci i to cały czas trwa. Jednak może się okazać, że z biegiem lat będą one coraz mniej istotne dla kolejnych pokoleń. Może być tak, że to co było bardzo ważne dla dziadków, gdzieś tam powoli zaczyna zanikać jeśli chodzi o wnuki.

Dlatego tak ważne jest to, aby te najważniejsze wartości cały czas pielęgnować, aby tłumaczyć dlaczego są one takie ważne i co ważniejsze, aby cały czas pokazywać, że dla nas one nadal są bardzo istotne. Dzieci wiele przykładu biorą z obserwowania rodziców. To oznacza, że jeśli będą widziały, że dla nich ważna jest rodzina, wierność, honor, Ojczyzna, to dla nic także będzie to ważne, będą wyznawały te same wartości. A im więcej będzie takich osób, tym większa będzie szansa, że społeczeństwo będzie silne, że będzie potrafiło w większości przypadków mówić jednym głosem, że ciężko będzie wprowadzić zmiany, które mogłyby te podstawowe wartości zmienić, zmniejszyć ich znaczenie.

Dlatego też tak ważne jest to, aby to co podstawowe, było przekazywane nie tylko w domu, ale także w szkole czy telewizji. Do dzieci musi płynąć jednakowy przekaz z różnych ośrodków, które są dla nich ważne i które są wyznacznikiem tego, w co mają wierzyć, jak mają żyć, co ma być dla nich ważne.

Coraz trudniej jest to utrzymać

Nie ulega wątpliwości, że tego typu wartości są coraz trudniejsze do utrzymania. Dzieci mają dostęp do różnych mediów, nie zawsze tych właściwych.

Rodzice niejednokrotnie są zabiegani i nie mają czasu na przekazywanie tych najważniejszych wartości, a w szkole też nie zawsze przekazywane jest to, co powinno być najważniejsze. Dlatego też niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy te podstawowe wartości się rozmywają, gdy dzieci nie czują łączności z tymi, którzy myślą choć trochę inaczej. Stawiają coraz częściej siebie po jednej stronie, tych myślących w inny sposób po drugiej, i przestają widzieć to co ich łączy, a widzą przede wszystkim to, co ich dzieli. Dlatego też tak ważne jest to, aby cały czas interesować się dziećmi, poświęcać im czas, pokazywać co naprawdę jest ważne dla nas, i że to samo było ważne dla ich dziadków.

Wówczas istnieje największa szansa na to, że te największe wartości przetrwają i nadal będą niezwykle ważne dla kolejnych pokoleń. Nadal będą one łączyły ludzi, sprawiając, że będą oni tworzyć naprawdę mocne społeczeństwo. Trzeba nieustannie pokazywać ludziom jak wiele ich łączy, pokazywać że choć nie zawsze się ze sobą zgadzają, to przy tych najważniejszych kwestiach mają takie samo, albo bardzo podobne podejście. Wówczas łatwiej będzie nam ukazać, że społeczeństwo jest ważne, że można sprawić, aby w tym co najistotniejsze wszyscy mówili jednym głosem.