http://seniorplus.com.pl/prywatne-domy-opieki/slask.html

Choć wiele krajów Zachodniej Europy to społeczeństwa coraz bardziej wielokulturowe, nie oznacza to, że ich obywatele nie postrzegają innych narodowości przez pryzmat stereotypów. Jakie są najpowszechniejsze – chociaż niekoniecznie prawdziwe – opinie o Polakach? Obcokrajowcy uważają przede wszystkim, że Polacy nie znają języków obcych.

Niestety, pomimo że jest to fakt wstydliwy, rzeczywiście pod tym względem pozostajemy w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Według badań jedynie 8% naszych rodaków deklaruje znajomość chociaż jednego języka obcego.

Ta sytuacja będzie ulegać najprawdopodobniej zmianie na lepsze, ponieważ młodzi Polacy o wiele chętniej uczą się języków obcych niż starsze pokolenia. Wśród często powtarzających się stereotypów często pojawia sie również opinia, że Polacy lubią narzekać – na wszystko i wszystkich.

www.cdss.com.pl

Uwadze obcokrajowców nie umknął również nasz zwyczaj picia alkoholu – szczególnie wódki. Polska postrzegana jest również przez inne narodowości jako kraj o dość wysokim wskaźniku przestępczości, co z kolei rodzi niepochlebne i nieprawdziwe stereotypy o powszechnym u nas złodziejstwie.