kosmetyczka.wstęga.com.pl krople do oczu

To jeden z poważniejszych urazów na jakie narażone są osoby po 40. roku życia, a także sportowcy wyczynowi uprawiający regularnie takie dyscypliny jak tenis, squash, piłka siatkowa lub pływanie. Stożek rotatorów to dość skomplikowany element. Składa się z aż czterech różnych mięśni: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego oraz podłopatkowego.

http://www.horyzontybezgranic.pl/schodolazy-gasienicowe.php

Wszystkie ścięgna łączą się ze sobą pokrywając przednią oraz tylną część stawu ramienno-łopatkowego. Istnieje kilka wariantów uszkodzenia stożka, które podlegają leczeniu i rehabilitacji. Może dojść do przerwania horyzontalnego lub poprzecznego, zwykle podłużnego o długości od 1 do 4 centymetrów. W jego wyniku odsłonięta zostaje głowa kości ramiennej.

Drugi wariant to przerwanie poprzeczne i podłużne z rozejściem się włókien, gdy dochodzi także do ubytków we włóknach. Na koniec wariant trzeci, a więc masywne przerwanie stożka wraz z przykurczem mięśniowym i znacznym odsłonięciem głowy kości ramiennej. W tej sytuacji każdy z mięśni stożka ulega uszkodzeniu – jest to najpoważniejsza postać tego urazu. Co jest bezpośrednią przyczyną występowania uszkodzeń stożka? Z reguły są to mikro-urazy, które sumują się na przestrzeni lat.

Właśnie dlatego wspomnieliśmy o tym, że w grupie szczególnego ryzyka są sportowcy. Regularne wykonywanie ruchów, w czasie których mięśnie stożka ulegają gwałtownemu rozciągnięciu robi swoje. Stabilność stawu zostaje zaburzona, co ma dalej idące skutki. Także wykonywanie niektórych czynności w czasie pracy fizycznej może owocować wystąpieniem uszkodzenia stożka rotatorów.