Sprowadzane na zamówienie części kramer to gwaracja najwyższej jakości

Upadki i wypadki komunikacyjne są zazwyczaj najczęstszą przyczyną urazów kończyn, takich jak złamanie, zwichnięcie czy skręcenie stawu. Do złamania wyrostka łokciowego dochodzi zazwyczaj na skutek przewrócenia się na ugięty łokieć. Nierzadko przy urazie dochodzi do pokruszenia kości oraz uszkodzenia głowy kości promieniowej. Trzeba wiedzieć, że występują różne rodzaje złamań wyrostka łokciowego. I tak złamanie może być bez przemieszczenia kości bądź z przemieszczeniem. Jeśli nie doszło do złamania z przemieszczeniem, wystarczające się może okazać unieruchomienie stawu i leczenie zachowawcze, na przykład ćwiczenia rehabilitacyjne oraz fizjoterapia.

Jednakże w przypadku, gdy dojdzie do złamania z przemieszczeniem można mieć do czynienia z zachowaną stabilnością stawu łokciowego lub jej brakiem. W większości przypadków konieczna jest interwencja chirurgiczna. Zależnie od tego w jaki sposób wyrostek łokciowy złamał się, można zastosować różne metody leczenia operacyjnego, aby prawidłowo nastawić kości i zespolić odłamy kostne. Lekarz może umieścić w stawie łokciowym popręg Webera, druty Krischnera, śruby lub płytki. Następnie istotne jest, aby staw pozostawał unieruchomiony przez kilka tygodni, jednakże można poddawać rękę zabiegom fizjoterapeutycznym. Stopniowo należy wprowadzać ćwiczenia rehabilitacyjne, które pozwolą odzyskać pełną sprawność ręki.

Ważne jest, aby przez jakiś czas unikać przeciążania stawu, żeby kontuzja się nie powtórzyła, a złamanie mogło prawidłowo zagoić.